Registreringen är stängd

Registreringen till Webbstjärnan 2018 är stängd.

Internetstiftelsen har bestämt sig för att efter tio år med Webbstjärnan att det är dags att förnya skoltävlingen till nästa år. Vi kommer förändra vår skoltävling, så den får ett tydligare fokus på digitalt skapande och skolarbete kring det. I samband med dessa förändringar kommer vi att stänga ner Webbstjärnans erbjudande om att ha en gratis webbplats vilket gör att ni måste flytta ert material från Webbstjärnan före den 1 oktober 2018. Läs mer om detta under Frågor & svar.

När vi vet hur Internetstiftelsens skoltävlingen kommer att se ut kommer vi berätta det. Vill du få information först anmäl dig till Digitala lektioners nyhetsbrev för då kommer du vara den som får reda på nyheterna först.

Är du en lärare som arbetar med att stärka dina elevers digitala kompetens? Tycker du att det är svårt att veta var du ska börja, eller var du ska hitta lektionsmaterial? Kolla då in Internetstiftelsens nya satsning för skolan, Digitala lektioner. Det är en öppen digital lärresurs, vilket innebär att du får använda den fritt hur du vill, direkt i klassrummet, eller bearbeta innehållet för att göra om det till ditt.