Registreringen är stängd

Registreringen till Webbstjärnan 2018 är stängd.

Är du en lärare som arbetar med att stärka dina elevers digitala kompetens? Tycker du att det är svårt att veta var du ska börja, eller var du ska hitta lektionsmaterial? Kolla då in IIS nya satsning för skolan, IIS Digitala lektioner. Det är en öppen digital lärresurs, vilket innebär att du får använda den fritt hur du vill, direkt i klassrummet, eller bearbeta innehållet för att göra om det till ditt.