Lärarregistrering

Webbstjärnan är en del av IIS satsningar för att utveckla internetanvändandet i den svenska skolan. Du kan genom Webbstjärnan skapa en webbplats kring dina elevers skolarbete. Tillsammans med dina elever kan du tävla med webbplatsen för att ha möjligheten att vinna 20 000 kr.

Har du varit med i Webbstjärnan förut? Logga in här.


Registrera en användare hos Webbstjärnan

  • Ditt lösenord behöver bestå av minst 8 tecken, och innehålla både stora och små bokstäver, minst en siffra och ett specialtecken som något av dessa: ! # $ % & ( ) * + - = [ | ] _ { }
  • (t.ex. ÅÅMMDD-XXXX eller ÅÅMMDDXXXX)
  • (t.ex. 08-8563178 eller 088563178)